Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Platan v Zámockej záhrade v Hlohovci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 461
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č.11/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek je to strom ekologicky, krajinotvorne a esteticky významný.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Hlohovec
  • Katastrálne územie: Hlohovec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 550 40 30 200