Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Paulovnia plstnantá

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 93
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Významný a pamätný strom
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Levice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Na namesti Hrdinov v LV
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 253 12 13 50