Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Pagaštanová alej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 313
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. uznesenie pléna ONV, 46/1989, 28. 06. 1989, 28.06.1989
 • Dôvod ochrany: Krajinársko-estetický, historický a prírodovedný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:23
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Pieninského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Stará Ľubovňa
  • Katastrálne územie: Stará Ľubovňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál hradu v Starej Ľubovni
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 171 20 10 130
2 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 136 20 9 130
3 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 101 17 6 130
4 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 146 21 9 130
5 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 117 21 7 130
6 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 159 17 10 130
7 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 222 19 8 130
8 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 212 24 8 130
9 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 225 20 8 130
10 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 238 21 11 130
11 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 203 26 10 130
12 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 183 13 10 130
13 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 246 17 9 130
14 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 227 21 9 130
15 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 216 20 10 130
16 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 229 13 7 130
17 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 251 24 10 130
18 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 274 18 8 130
19 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 297 16 9 130
20 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 223 17 11 130
21 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 299 12 9 130
22 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 174 17 11 130
23 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. nezistený nezistená nezistený nezistený