Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Pagaštan v Hrabušiciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 500
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP Košice, 3/2007, 05. 09. 2007, 05.09.2007
 • Dôvod ochrany: Ochrana ekologicky, krajinotvorne a esteticky významného stromu.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Katastrálne územie: Hrabušice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum 510 18 19 150