Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Pagaštan v Božčiciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 418
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Trebišove, 531/1992, 30. 10. 1992, 30.10.1992
 • Dôvod ochrany: Estetická, náučná a vedecká hodnota. Patrí k významným krajinotvorným prvkom.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Latorica
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Trebišov
  • Katastrálne územie: Božčice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Božčiciach
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 388 21 15 180