Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Pagaštan konský v Gáni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 168
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Galante, 78/R-1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Významný z hľadiska vzrastu, tvaru, aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti a plní estetickú a zdravotnú funkciu v intravilánoch.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Galanta
  • Katastrálne územie: Gáň
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred budovou ŠM pri hl. ceste
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. 300 15 15 100