Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Oskoruša v Hrušove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 278
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV vo Veľkom Krtíši, 102/1984, 14. 12. 1984, 14.12.1984
 • Dôvod ochrany: Krajinotvorný a biologický význam.
 • Význam ochrany: vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Hrušov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:medzi vinicami, pri poľnej ceste asi 500 m od št. cesty na Vinicu
  • Druh pozemku:vinice
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica L. 289 16 14 150