Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Orechy vo Veľkom lese

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 429
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. OÚŽP Nové Zámky, 165/1993-4, 15. 07. 1993, 15.07.1993
 • Dôvod ochrany: krajinotvorný, estetický a biologický význam
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Šurany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:skupina stromov v s cípe veľlkého lesa, č.p. 404a
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 orech čierny Juglans nigra L. 252 28 12 100
2 orech čierny Juglans nigra L. 278 28 13 100
3 orech čierny Juglans nigra L. 250 27 10 100
4 orech čierny Juglans nigra L. 197 28 10 100
5 orech čierny Juglans nigra L. 235 27 12 100