Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Modrovská metasekvoja

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 373
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 18/V, 24. 08. 1990, 24.08.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrny a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Nové Mesto nad Váhom
  • Katastrálne územie: Modrovka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Areál MŠ,cca 15m od SV rohu budovy
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng 147 nezistená 10 45