Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Modranské oskoruše

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 486
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Bratislave, 1/2003, 28. 04. 2003, 28.04.2003
 • Dôvod ochrany: Exempláre si zasluhujú ochranu z dôvodu ich mohutnosti, t. j. veku a obvodu kmeňa, ako aj z dôvodu ich ekologickej a krajinotvornej hodnoty.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Pezinok
  • Katastrálne územie: Modra
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica 484 nezistená 16 nezistený
2 jarabina oskorušová Sorbus domestica 420 nezistená 14 nezistený
3 jarabina oskorušová Sorbus domestica 254 nezistená 12 150