Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy vo Višňovom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 190
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Višňové
  • Podrobná lokalizácia výskytu:za kostolom
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 412 29 12 100
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 407 23 8 100
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 375 29 9 100
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 328 19 9 100
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 335 18 14 100