Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy vo Svederníku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 195
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Významný krajinotvorný prvok uprostred poľnohospodársky využívanej plochy.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:6
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Svederník
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 408 25 10 120
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 290 24 10 120
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 254 24 8 120
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 260 24 8 120
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 238 22 7 120
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 288 23 9 120