Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy v Žiline - Žilinskej Lehote

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 186
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetick funkcia, vyšší vek.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Žilinská Lehota
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 308 18 6 130
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 372 22 7 130