Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy v Rudnej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 336
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. uznesenie pléna ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, estetický, kultúrnohistorický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský kras
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Rožňava
  • Katastrálne územie: Rudná
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri oplotení cintorína vedľa hlavnej cesty vedúcej obcou
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 409 32 17 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 436 27 7 200