Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy v Kotešovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 172
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna ONV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický význam, zdravotne-hygienická funkcia.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Bytča
  • Katastrálne územie: Kotešová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín za kanálom
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 364 25 20 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 317 24 20 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 460 27 18 350
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 257 25 15 190