Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy u Beloni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 83
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV Čadca, č.184/1975, 19. 09. 1975, 19.09.1975
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, estetický význam.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky, estetický a kultúrny
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Čadca
  • Katastrálne územie: Makov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Makov u Beloni
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 470 22 20 300
2 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 307 22 16 250