Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy pri kostole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 21
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Dolnom Kubíne, č. 43/1974, 08. 03. 1974, 08.03.1974
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný, historický, vedecko-výskumný, estetický, prírodný a dendrologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Dolný Kubín
  • Katastrálne územie: Istebné
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál kostola
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 404 22 14 120
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 228 18 8 90