Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy na Kyslej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 420
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP Žiar nad Hronom, ŽP/34/92, 08. 12. 1992, 08.12.1992
 • Dôvod ochrany: Cenné jedince dokumentujúce rastové schopnosti lipy veľkolistej pri cennom pamiatkovom objekte.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Dolné Hámre
  • Podrobná lokalizácia výskytu:autobusová zastávka na Kyslej, po oboch stranách cesty
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 365 11 8 337
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 525 15 10 337