Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipy na križovatke ciest Zázrivá - Žilina

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 267
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. ONV v Dolnom Kubíne, 35/1983, 29. 06. 1984, 29.06.1984
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, historický, estetický, kultúrno-výchovný a náučný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Dolný Kubín
  • Katastrálne územie: Zázrivá
  • Podrobná lokalizácia výskytu:lokalita Petrová, rázcestie
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 370 22 21 250
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 265 22 11 200