Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipského lipy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 275
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 6-14/IX, 21. 08. 1984, 21.08.1984
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Trenčín
  • Katastrálne územie: Sedličná
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Nad rodinnou hrobkou r.Maxonových
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 595 28 nezistený 170
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 343 22 nezistený 190