Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipová alej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 139
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. Uznesenie Rady ONV Lipt. Mikuláš, 177/78, 08. 12. 1978, 08.12.1978
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný, estetický, zdravotný a krajinotvorný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:110
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Ružomberok
  • Katastrálne územie: Ľubochňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:od hl. cesty po futb. štadión
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 183 25 nezistený 100
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 189 25 nezistený 100
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 156 25 nezistený 100
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 186 25 nezistený 100
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 168 25 nezistený 100
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 147 25 nezistený 100
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 144 25 nezistený 100
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 300 25 nezistený 100
9 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 201 25 nezistený 100
10 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 225 25 nezistený 100
11 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 183 25 nezistený 100
12 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 186 25 nezistený 100
13 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 195 25 nezistený 100
14 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 162 25 nezistený 100
15 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 171 25 nezistený 100
16 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 126 25 nezistený 100
17 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 129 25 nezistený 100
18 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 138 25 nezistený 100
19 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 255 25 nezistený 100
20 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 150 25 nezistený 100
21 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 162 25 nezistený 100
22 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 129 25 nezistený 100
23 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 333 25 nezistený 100
24 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 84 25 nezistený 100
25 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 219 25 nezistený 100
26 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 117 25 nezistený 100
27 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 141 25 nezistený 100
28 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 177 25 nezistený 100
29 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 90 25 nezistený 100
30 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 396 25 nezistený 100
31 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 138 25 nezistený 100
32 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 411 25 nezistený 100
33 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 93 25 nezistený 100
34 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 312 25 nezistený 100
35 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 93 25 nezistený 100
36 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 267 25 nezistený 100
37 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 132 25 nezistený 110
38 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 297 25 nezistený 110
39 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 129 25 nezistený 110
40 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 273 25 nezistený 100
41 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 129 25 nezistený 100
42 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 222 25 nezistený 100
43 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 135 25 nezistený 100
44 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 183 25 nezistený 100
45 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 249 25 nezistený 100
46 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 207 25 nezistený 100
47 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 132 25 nezistený 100
48 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 189 25 nezistený 100
49 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 84 25 nezistený 100
50 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 312 25 nezistený 100
51 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 111 25 nezistený 100
52 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 348 25 nezistený 100
53 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 132 25 nezistený 100
54 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 198 25 nezistený 100
55 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 192 25 nezistený 100
56 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 186 25 nezistený 100
57 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 156 25 nezistený 100
58 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 144 25 nezistený 100
59 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 183 25 nezistený 100
60 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 210 25 nezistený 100
61 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 165 25 nezistený 100
62 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 648 25 nezistený 100
63 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 747 25 nezistený 100
64 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 540 25 nezistený 110
65 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 594 25 nezistený 110
66 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 528 25 nezistený 110
67 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 210 25 nezistený 110
68 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 258 25 nezistený 100
69 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 195 25 nezistený 100
70 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 135 25 nezistený 100
71 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 207 25 nezistený 100
72 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 141 25 nezistený 100
73 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 156 25 nezistený 100
74 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 183 25 nezistený 100
75 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 171 25 nezistený 100
76 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 168 25 nezistený 100
77 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 267 25 nezistený 100
78 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 294 25 nezistený 100
79 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 228 25 nezistený 100
80 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 201 25 nezistený 100
81 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 222 25 nezistený 100
82 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 201 25 nezistený 100
83 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 168 25 nezistený 100
84 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 219 25 nezistený 100
85 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 162 25 nezistený 100
86 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 180 25 nezistený 100
87 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 186 25 nezistený 100
88 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 432 25 nezistený 110
89 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 342 25 nezistený 110
90 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 273 25 nezistený 110
91 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 105 25 nezistený 100
92 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 180 25 nezistený 100
93 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 234 25 nezistený 100
94 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 216 25 nezistený 100
95 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 231 25 nezistený 100
96 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 180 25 nezistený 100
97 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 222 25 nezistený 100
98 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 174 25 nezistený 100
99 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 207 25 nezistený 100
100 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 171 25 nezistený 100
101 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 177 25 nezistený 100
102 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 168 25 nezistený 100
103 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 213 25 nezistený 100
104 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 243 25 nezistený 100
105 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 281 25 nezistený 100
106 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 201 25 nezistený 100
107 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 216 25 nezistený 100
108 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 171 25 nezistený 100
109 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 219 25 nezistený 100
110 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 177 25 nezistený 100