Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Novej Bani

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 59
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/75, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Dendrologický význam, ako mohutný jedinec a biologický ako významný prvok životného prostredia mesta. Zasadená v r. 1726 pri príležitosti opráv kostola po vypálení tureckými vojskami.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pred rím.kat. kostolom
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 584 25 22 268