Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Matiašovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 46
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesením Rady ONV Lipt. Mikuláš, č.113/74, 19. 07. 1974, 19.07.1974
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický a prírodovedný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Liptovský Mikuláš
  • Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:intravilán
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 597 22 20 200