Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Jamníku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 323
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. ONV Spišská N. Ves, 124/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Biologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Katastrálne územie: Jamník
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Jamníku
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 510 23 19 200