Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa v Dolnom Lieskovom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 69
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie Rady ONV v P.Bystrica, 256/1975, 04. 09. 1975, 04.09.1975
 • Dôvod ochrany: Je to tretia najväčšia a najstaršia lipa v okrese. Odborne vypestovaná, vyniká tvarovými vlastnosťami i vekom. Je pamätným stromom.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Dolný Lieskov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:park pri kaštieli (areál Domova soc.služieb)
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 537 30 20 350