Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa pri prameni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 306
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznes.plen.zas.ONV Prievidza, 30/1988, 21. 12. 1988, 21.12.1988
 • Dôvod ochrany: Ekologický, estetický a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Diviacka Nová Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Na súkromnom pozemku
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 392 25 17 200