Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa pri Kysuckom Novom Meste

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 19
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Čadci, č. 86/1973, 20. 04. 1973, 20.04.1973
 • Dôvod ochrany: Cenný prírodný výtvor.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Kysucké Nové Mesto
  • Katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:KNM na ceste do miest. časti Škorča
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 544 23 22 300