Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa pri býv. pivovare

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 37
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV Dolný Kubín, č.43/1974, 08. 03. 1974, 08.03.1974
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, estetický a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Tvrdošín
  • Katastrálne územie: Podbiel
  • Podrobná lokalizácia výskytu:bývalý pivovar
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphollos Scop. 455 23 14 110