Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa na Šajbách

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 416
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP Prievidza, 307/1992/OP, 05. 10. 1992, 05.10.1992
 • Dôvod ochrany: Lipa sa vyznačuje súmerným vzrastom, je bohato rozkonárená a tvorí prírodnú dominantu na samote pri obci Koš.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Koš
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri hosp. budove na samote
  • Druh pozemku:orná pôda
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 620 20 20 450