Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa na Pustovci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 17
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. uznesenie školskej a kultúrnej komisie ONV v Poprade, 45/2/72, 23. 10. 1972, 23.10.1972
 • Dôvod ochrany: Prírodovedný a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Pieninského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Kežmarok
  • Katastrálne územie: Toporec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:3 km SZ od obce,lok.Pustovec
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 816 34 25 500