Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa na cintoríne v Dobrej Vode

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 469
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č. 1/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, historický, krajinotvorný a estetický význam. Mimoriadne významný strom v okrese Trnava.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Dobrá Voda
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na cintoríne
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 655 35 18 150