Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Lipa malolistá vo Svidníku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 377
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  2. nariadenie ONV, 55/5, 25. 09. 1990, 25.09.1990
  1. Uznesenie Rady ONV vo Svidníku, 52/1979, 09. 03. 1979, 09.03.1979
 • Dôvod ochrany: Dendrologická a krajinársko-estetická hodnota.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Svidník
  • Podrobná lokalizácia výskytu:priestor okolo kostola
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 337 26 14 260