TLAČIŤ

Kvašovská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 444
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1246/1994-457.4, 25. 08. 1994, 25.08.1994
 • Dôvod ochrany: Je strom pozoruhodných dimenzií, jeden z najstarších v okrese, významný solitér s pôsobivým habitusom.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Považská Bystrica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pravý breh podmanínskeho potoka (kvašov.dvor)
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 609 22 16 330