Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Klobušické platany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 446
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1246/1994-457.4, 25. 08. 1994, 25.08.1994
 • Dôvod ochrany: Pozoruhodné jedince v areáli parku pri klasicistickom kastieli s odhadovaným vekom 200 rokov.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Ilava
  • Katastrálne územie: Klobušice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál parku pri kaštieli
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan západný Platanus occidentalis L. 441 25 22 200
2 platan západný Platanus occidentalis L. 392 25 28 200
3 platan západný Platanus occidentalis L. 357 22 30 200