Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Kazimírske duby

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 415
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Trebišove, 404/1992, 18. 08. 1992, 18.08.1992
 • Dôvod ochrany: Vedecká, náučná, biologická a estetická hodnota.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Latorica
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Trebišov
  • Katastrálne územie: Veľký Kazimír
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v obecnom parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 625 25 19 250
2 dub letný Quercus robur L. 503 22 23 200