Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Javor v Kamienke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 314
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. ONV Stará Ľubovňa, 46/1989, 28. 06. 1989, 28.06.1989
 • Dôvod ochrany: Starý a pamätný strom s estetickým významom.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Pieninského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Stará Ľubovňa
  • Katastrálne územie: Kamienka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus 359 23 20 300