TLAČIŤ

Jasenická lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 433
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1573/1993-457.4, 01. 09. 1993, 01.09.1993
 • Dôvod ochrany: Strom výnimočných dimenzií a veku, pekného habitatusu, tvoriaci spolu s kostolom estetickú dominantu obce.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Jasenica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Rim.-kat.farský úrad (pred kostolom v oplot.areáli)
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 537 32 20 350