Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Jaseň pod Buchlovom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 252
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV Prievidza, 33/1983 - lll., 21. 01. 1983, 21.01.1983
 • Dôvod ochrany: Vedecký, kultúrno-výchovný a študijný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Čereňany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Lesný porast č. 4029
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jaseň štíhly Fraxinus excelsior L. 634 30 20 250