Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Hradištské gaštany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 364
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v Lučenci, 1/90, 24. 04. 1990, 24.04.1990
 • Dôvod ochrany: Gaštany pôsobia esteticky, krajinotvorne a sú významnými solitérmi v oblasti dedinského osídlenia s rozptýlenou zeleňou.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Poltár
  • Katastrálne územie: Hradište
  • Podrobná lokalizácia výskytu:zadná časť záhrady domu č.127
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 348 22 18 200
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 609 25 20 200