Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Ginko v Súdovciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 471
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ Banská Bystrica, 9/2000, 02. 05. 2000, 02.05.2000
 • Dôvod ochrany: Kultúrna, vedecká a estetická hodnota. Dôkaz o prispôsobivosti vzácnej introdukovanej dreviny.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Krupina
  • Katastrálne územie: Súdovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:5 m od rohu rodinného domu č. 63 v obci Súdovce
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. nezistený 16 8 250