Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Ginko v Mednom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 71
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie Rady ONV v P.Bystrica, 256/1975, 04. 09. 1975, 04.09.1975
 • Dôvod ochrany: Význačný exot, jediný exemplár v okrese predstavuje mohutný strom. Je to živá skameneliny, strom, ktorého rodokmeň siaha až do druhohôr, pred 200 miliónmi rokov.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Púchov
  • Katastrálne územie: Medné
  • Podrobná lokalizácia výskytu:parčík pri miestnom kaštieli
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 313 30 13 150