Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Ginko v Abramovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 8
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  2. Rozhodnutie OÚŽP v Martine, ŽP 618/93 MU, 22. 10. 1993, 22.10.1993
  1. uznesenie ONV Martin, č. 6/69, 13. 02. 1969, 13.02.1969
 • Dôvod ochrany: Dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese Martin
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Turčianske Teplice
  • Katastrálne územie: Abramová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri bývalej kúrii, medzi budovou a cestou
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 219 15 13 100