Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Ginko na Masarykovej ulici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 361
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie NVmK, 78/1990, 30. 03. 1990, 30.03.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Košice I
  • Katastrálne územie: Stredné Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ginko dvojlaločné v areáli ZŠ na Masarykovej ul.č. 3
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 345 17 19 nezistený