Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Gaštan nad Vápenkou

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 402
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 19/V/1990, 16. 11. 1990, 16.11.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrny a náučný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Nové Mesto nad Váhom
  • Katastrálne územie: Nové Mesto nad Váhom
  • Podrobná lokalizácia výskytu:300m od Salaša
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 433 18 nezistený 150