Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Gaštan jedlý v Častej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 456
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Bratislave, 3/1997, 15. 12. 1997, 15.12.1997
 • Dôvod ochrany: Významný strom z kultúrneho, ekologického, krajinotvorného a estetického hľadiska.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Pezinok
  • Katastrálne územie: Častá
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vo vinohradoch
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 866 25 15 500