Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Fándlyho jabloň

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 487
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, 2/2002, 20. 08. 2002, 20.08.2002
 • Dôvod ochrany: Chránený strom je spätý s prácou Juraja Fándlyho, významného slovenského kňaza, spisovateľa a vychovávateľa. Strom je chránený aj z dôvodu jeho jedinečnosti a genetickej hodnoty.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Naháč
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jabloň domáca Malus domestica 110 nezistená 9 45