Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 131
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV v B.Bystrici, 867/1975, 18. 11. 1975, 18.11.1975
 • Dôvod ochrany: Pamätná a cenná drevina.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
  • Podrobná lokalizácia výskytu:hradný kopec zámku
  • Druh pozemku:ovocné sady
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 293 25 13 300
2 dub letný Quercus robur L. 324 20 16 300