Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub v Pustom Mlyne

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 459
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave , č. 3/1999, 17. 12. 1999, 17.12.1999
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek a ekologickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Senica.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Senica
  • Katastrálne územie: Cerová-Lieskové
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri potoku Myj. Rudava,na pravej strane poľnej cesty
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 499 20 18 270