Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub pri Lutile

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 147
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v Žiari nad Hronom, 139/1979, 15. 06. 1979, 15.06.1979
 • Dôvod ochrany: Starý, mohutný exemplár estetického významu.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Lutila
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred Lutilou, 100m od odbočky št.c.Žiar-Handlová
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 355 23 20 200