Preskočit na obsah
TLAČIŤ

Dub letný v Štrkovci

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 162
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Galante, 78/R-1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Má estetický, krajinný význam, vysokého veku, vzrastu, tvaru a je pozostatkom prirodzených porastov.
 • Význam ochrany: ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Galanta
  • Katastrálne územie: Šoporňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na západnom okraji osady Štrkovec u Šoporni pri kraji lesa
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 550 26 10 150